top of page
Otkljucaj svoju moc RTT terapija

Politika privatnosti

Molim Vas da pročitate koje podatke prikupljam o Vama i i šta nameravam da uradim sa njima. Zakazivanjem termina prihvatate sledeće odredbe i uslove. Ako niste u mogućnosti ili ne želite da pristanete na ove uslove i odredbe, onda ne bi trebalo da zakažete termin i da ostavljate svoje podatke.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAM I ZAŠTO SU MI POTREBNI?

​Lični podaci koje prikupljam su pre svega Vaši osnovni lični podaci (ime, prezime, adresa, kontakt podaci...), prikupljam ih isključivo u trenutku kada me kontaktirate i zatražite kontakt sa mnom, a potrebni su za pružanje mojih profesionalnih usluga.  

Kontakt Osoba/Izabrani lekar – Ukoliko u toku procesa primetim da ste u bilo kojoj opasnosti, ukoliko je to potrebno, možda ću morati da kontaktiram vašu kontakt osobu ili izabranog lekara. Bićete unapred obavešteni kada, odnosno, da li je tako nešto potrebno.

Beleške sa RTT terapije – vodim kratke beleške o našim terapijama koje čuvam na bezbednom računaru zaštićenom lozinkom.

 

KAKO ĆU PRIKUPLJATI I KORISTITI VAŠE LIČNE PODATKE?

U trenutku dostavljanja Vaših ličnih podataka, Vi pristajete na kontakt sa mnom i time mi dajete za pravo da Vas uključim u svoju bazu podataka kako bi ostvarili tražene usluge. To smatram Vašim izričitim pristankom na kontakt. 

Podaci se prikupljaju preko kontakt forme i lično a čuvaju se u mojoj bazi podataka. Podaci će se koristiti isključivo za moje prodajne i marketinške svrhe i biće izbrisani na Vaš zahtev.

Ne prenosim ili otkrivam podatke koje prikupljam na svojoj web stranici nikome.

Svi kontakti, uključujući terapije, telefonske razgovore i e-poštu, obavljaće se u poverljivosti. Svi snimci, razgovori i beleške ostaće poverljivi, osim u sledećim okolnostima:

 

  1. Gde date dozvolu da se poverljivost naruši

  2. Tamo gde sam primorana sudskim putem

  3. Kada su informacije takve prirode da se ne može održati poverljivost, na primer:

  •  Postoji mogućnost nanošenja štete sebi ili drugima

  • U slučajevima prevare ili zločina

  • Kada su u pitanju maloletnici (mlađi od 18 godina).

 

Popunjavanjem formulara na mojoj web stranici potvrđujete da se u potpunosti slažete sa odredbama moje Politike privatnosti i uslovima navedenim u njoj.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna i u svakom trenutku možete zatražiti brisanje vaših ličnih podataka slanjem direktnog zahteva.

 

KAKO ĆU SKLADIŠTITI VAŠE PODATKE?

Uglavnom su uskladišteni kao digitalna kopija na računaru koji je zaštićen lozinkom. Vaši brojevi telefona mogu da se čuvaju u mom poslovnom mobilnom telefonu sa vašim imenom i prezimenom. Samo ja mogu da pristupim vašim informacijama.

 

SIGURNOST PODATAKA 

Cenim vaše poverenje u pružanju vaših ličnih podataka, te sprovodim tehničke mere, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Zaštita podataka je osigurana kontrolom pristupa.

 

STAROSNA OGRANIČENjA

Morate imati najmanje 18 godina da biste učestvovali u RTT terapijama putem interneta. Klijenti mlađi od 18 godina moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja i biće viđeni samo lično.

 

KOLIKO DUGO ĆU ČUVATI VAŠE PODATKE I KAKO ĆU IH UKLONITI?

Vaše podatke ću čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujem. Kriterijum na osnovu kojega određujem razdoblje čuvanja ličnih podataka je upravo svrha prikupljanja i vremenski rok u kojem želite da Vam pružam svoje usluge ili do 3 godine. Nakon isteka ovog perioda ukloniću svaki dokument sa vašim ličnim podacima i izbrisati vaš broj telefona iz mog mobilnog telefona.

bottom of page