top of page
Rapid Transformational Therapy 
ili
Rapidna Transformativna Terapija

U svakodnevnom životu gotovo 95% našeg funkcionisanja proističe zapravo iz podsvesnog a ne iz svesnog dela uma. Naša podsvest procesuira mnogo više podataka od naše svesti i ona tačno zna razlog svakog našeg problema, oboljenja, navike. Samo treba znati pristupiti ovim podacima. RTT je metoda koja uspešno pomaže da otkrijete uzrok i da prevaziđete problem, izazov ili lošu naviku.

RTT prakticar

Rapidna Transformativna Terapija ili skraćeno RTT je kulminacija Marisinog 30-to godišnjeg terapeutskog iskustva. RTT je zasnovan na nauci o neuroplastičnosti i kombinuje najkorisnije principe hipnoterapije, NLP-a (neuro-lingvističkog programiranja), CBT-a (kognitivno-bihejvioralne terapije) i psihoterapije što ovu metodu čini jedinstvenom.

Kako RTT radi?

Um se sastoji od svesnog i podsvesnog dela. Svesni um je misleći um, deo koji analizira sve i čini nas svesnim naših misli. Podsvesni um je poput autopilota. Reguliše disanje, pumpanje srca, treptaje oka i sl. i on nas održava u životu bez potrebe da o tome razmišljamo.

Naša podsvest je kao ogromna biblioteka u kojoj je sačuvano sve što smo ikada doživeli, svako iskustvo koje smo imali, sve na osnovu čega smo formirali naše razumevanje sveta i našeg mesta u njemu. Uverenja koja smo formirali su odgovorna za naše misli, naša osećanja i naše ponašanje.

RTT nam omogućava da shvatimo koja uverenja utiču na naše misli i ponašanje, na destruktivan način.

Ona dokazano dovodi do rezultata, obično u 1 do 3 terapije za pojedinačan problem. Efikasnost ove metode se zaniva na činjenici da se ona ne bavi simptomima i posledicama. Umesto toga ona služi za otkrivanje i uklanjanje osnovnog uzroka problema.

Uspešnost eliminisanja problema nakon samo 1 terapije iznosi 80%.

Uz pomoć RTT metode otkrivamo uzrok onoga što želimo da promenimo i menjamo uverenja koja vas ograničavaju i sputavaju. Umesto starih instaliramo nova, korisna, uverenja. Kao rezultat toga dobijamo prevazilaženje starih problema, izazova i loših navika.

Mi nismo rođeni sa negativnim uverenjima i navikama, mi ih steknemo. RTT istražuje ova uverenja, pomaže klijentu da ih razume i preoblikuje i omogućava klijentima da misle drugačije i lepše o svojoj budućnosti.

U kojim slučajevima možemo koristiti RTT?
 • Anksioznost

 • Adikcije-Alkoholizam, Kockanje...

 • Bulimija

 • Bes

 • Fobije –strahovi

 • Fibromijalgija

 • Finansijske blokade

 • Depresija

 • Emotivne blokade

 • Insomnija

 • Javni nastup

 • Krivica

 • Koncentracija

 • Karijera

 • Kožni problemi 

 • Motivacija

 • Memorija

 • Migrene

 • Napadi panike

 • Nervoza

 • Prokrastinacija

 • Polaganje ispita

 • Poremećaji u ishrani

 • Prestanak pušenja

 • Relaksacija

 • Samopouzdanje

 • Samopoštovanje

 • Stres

 • Trudnoća

 • Veze i odnosi

 • Višak kilograma

Napomena: Terapija se ne može raditi sa osobama koje boluju od epilepsije ili nekih psihičkih oboljenja. RTT terapija nije zamena za terapiju ili medicinski tretman obučenog medicinskog stručnjaka. 

Svaki problem u sebi nosi seme mogućnosti!

Svaki problem predstavlja prerušenu mogućnost i ukazuje na ograničenje. Njegovim prevazilaženjem mi rastemo i razvijamo se. Kada jednom porastemo više se nikada ne vraćamo na prethodni život i prethodna ograničenja a naš život postaje smisleniji i bogatiji!

Kako izgleda Vaša terapija?
Terapija

Pre terapije potrebno je da odgovorite na pitanja koja se tiču prezentujućeg problema,  ili izazova, okidača koji ga izazivaju, nešto o Vašem detinjstvu i uslovima odrastanja kao i o tome kako zamišljate Vaš život bez tog problema odnosno izazova.

Terapija može da se radi uživo ili online. Traje oko 2,5 sata. U toku terapije uz pomoć hipnoze otkrićemo i osvestićemo koja uverenja stoje u osnovi Vašeg problema ili izazova, razgradićemo ova uverenja i nakon toga instalirati nova koja će da Vam služe da živite život kakav želite.

background-g0a038fef3_1920.jpg
Snimak

U toku terapije napraviću Vam personalizovani audio snimak koji je potrebno da slušate svakodnevno, najmanje jednom u toku dana, i to najmanje 21 dan. Ovaj snimak služi za instaliranje novih uverenja i rok od 21 dan je zato što je to minimalni period u kojem ćete formirati nove neuronske veze u mozgu i učvrstiti ih.  Ovo je važan deo Vaše terapije za koji ste isključivo Vi odgovorni zato što, ukoliko ne instalirate nova uverenja, Vaš um će se brzo i lako vratiti na poznato.

DSC_4650obr.jpg
Podrška

Nakon terapije ja Vas kontaktiram 1., 3., 7., 14., 21. dan, nakon mesec dana i nakon tri meseca kako bismo utvrdili rezultat našeg rada. Ukoliko utvrdimo da je potrebno još terapija možemo raditi sledeću nakon najmanje tri nedelje kako biste mogli da kombinujete slušanje snimaka.

bottom of page